จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสวาย ปลาสลิด ปลาแรด ปลาทับทิม ปลานิล ปลาจาระเม็ด และอื่นๆ บริการส่งทั่วไทย

บริหารงานโดย ประทีปพันธุ์ปลา
ที่ตั้งฟาร์มปลา 120/2 หมู่ 3 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
089-856-3941 (เจ๊ประนอม)
062-446-5364 (มดดำ)


บริการส่ง Order ขั้นต่ำ 15,000 บาท


ประทีปพันธุ์ปลา ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดคุณภาพ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

เรามีประสบการณ์ด้านการขายและเพาะลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดมายาวนานกว่า 30 ปี ในแต่ละปีเรา ผลิตลูกพันธุ์ปลาเพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรไทยผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดกว่า 1,000 รายทั่วภูมิภาค นอกจากนี้ประทีปพันธุ์ปลายังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย โดยการจัดจำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับโครงการปล่อยพันธุ์ปลาของหน่วยงานรัฐและเอกชนอีกด้วย

ฟาร์มปลาของเรามีความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเพาะพันธุ์ปลา ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาตลอดปีจนถึงฤดูกาลผสมพันธุ์ ขั้นตอนการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่ พันธุ์ปลาที่มีความพร้อมในกระบวนการผสมเทียม ขั้นตอนการฉีดฮอร์โมน ขั้นตอนการรีดไข่และน้ำเชื้อ ขั้นตอนฟักตัวอ่อน และขั้นตอนการอนุบาลลูกพันธุ์ปลา

เราเพาะพันธุ์ปลาเอง มั่นใจในพันธุ์ปลาของเรา ลูกพันธุ์ปลาแข็งแรง เปอร์เซ็นต์รอดสูง ขนาดไซต์ของลูกปลาสม่ำเสมอ ปลอดเชื้อ และที่สำคัญประทีปพันธุ์ปลามีความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายขนส่งลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งถึงบ่อลูกค้า ดั้งนั้นจึงมั่นใจได้ว่าพันธุ์ปลาที่จะเดินทางไปยังบ่อเลี้ยงปลาของพี่น้องเกษตรกรจะยังคง ปราด เปรียว แข็งแรง

 

สอบถาม ราคา พันธุ์ปลา ได้ค่ะ ราคากันเอง ขายส่ง ทั่วไทยค่ะ

เราจำหน่ายพันธุ์ปลา อาทิเช่น ลูกปลาสวาย ลูกปลาดุก ลูกปลาสลิด ลูกปลาแรด ลูกปลานิล ลูกปลานิลจิตรดา ลูกปลานิลหมัน ลูกปลานวลจันทร์ ลูกปลาจีน ลูกปลาจาระเม็ดน้ำจืด ลูกปลายี่สก ลูกปลาบึก ลูกปลาเทโพ ลูกปลาเทพา ลูกปลากระโห้ ลูกปลาช่อน ลูกปลาหมอเทศ ลูกปลากดเหลือง ลูกปลากดคัง และอื่นๆ ซึ่งสามารถสอบถามหรือรับรายละเอียดจากรายการปลาด้านล่างค่ะ

รายการลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดแต่ละชนิด
ลูกพันธุ์ ปลาสวาย
พันธุ์ปลาสวาย
ขนาดลูกปลาสวาย ปลาสวายตุ้ม ,1 - 2 นิ้ว, 3-4 นิ้ว
ราคาลูกปลาสวาย โทรสอบถาม
การเลี้ยงปลาสวาย
ลูกพันธุ์ ปลาดุก
พันธุ์ปลาดุก
ขนาดลูกปลาดุก ปลาดุกตุ้ม ,1-2 นิ้ว, 3-4 นิ้ว
ราคาลูกปลาดุก โทรสอบถาม
การเลี้ยงปลาดุก
ลูกพันธุ์ ปลาสลิด
พันธุ์ปลาสลิด
ขนาดลูกปลาสลิด เหรียญ 1 บาท, 5 บาท, 10 บาท
ราคาลูกปลาสลิด โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลาสลิด
ลูกพันธุ์ ปลาแรด
พันธุ์ปลาแรด
ขนาดลูกปลาแรด เหรียญ 1 บาท, 5 บาท, 10 บาท
ราคาลูกปลาแรด โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลาแรด
ลูกพันธุ์ ปลานิล
พันธุ์ปลานิล,ลูกปลานิลจิตรดา,ลูกปลานิลหมัน
ขนาดลูกปลานิล จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ่
ราคาลูกปลานิล โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลานิล
ลูกพันธุ์ ปลานวลจันทร์
พันธุ์ปลานวลจันทร์
ขนาดลูกปลานวลจันทร์ จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ่
ราคาลูกปลานวลจันทร์โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลานวลจันทร์
ลูกพันธุ์ ปลาจีน
พันธุ์ปลาจีน
ขนาดลูกปลาจีน จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ่
ราคาลูกปลาจีน โทรสอบถาม
การเลี้ยงปลาจีน
ลูกพันธุ์ ปลายี่สก
พันธุ์ปลายี่สก
ขนาดลูกปลายี่สก จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ
ราคาลูกปลายี่สก สอบถาม โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลายี่สก
ลูกพันธุ์ ปลาทับทิม
พันธุ์ปลาทับทิม
ขนาดลูกปลาทับทิม จิ๋ว, เล็ก, กลาง , ใหญ่
ราคาลูกปลาทับทิม โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลาทับทิม
 
พันธุ์ปลากราย
พันธุ์ปลากราย
ขนาดลูกปลากราย 1-2 นิ้ว, 3-4 นิ้ว
ราคาลูกปลากราย โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลากราย
ลูกพันธุ์ ปลากระโห้
พันธุ์ปลากระโห้
ขนาดลูกปลากระโห้ 2-3 นิ้ว
ราคาลูกปลากระโห้ โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลากระโห้
 
ลูกพันธุ์ปลาบึก
พันธุ์ปลาบึก
ขนาดลูกปลาบึก 5-6 นิ้ว, 7-8 นิ้ว
ราคาลูกปลาบึก โทรสอบถาม
การเลี้ยงลูกปลาบึก
 
 
 

 

 
 

ปริมาณจัดส่งพันธุ์ปลาถึงบ่อ
ลูกค้าขั้นต่ำ 15,000 บาท
ต่ำกว่ารบกวนมารับที่ฟาร์ม
เรายินดีต้อนรับค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
 
   
  เทคนิคการเลี้ยงปลาน้ำจืด
  การเลี้ยงปลานิลหมัน
   
  ข้อมูลปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
 
ปลากราย
ปลาชะโด
ปลาดุกอุย
ปลาเนื้ออ่อน
ปลาบู่ทราย
ปลาลิ้นหมา
ปลาสลาด
ปลาหมอช้างเหยียบ
ปลาหมูขาว
ปลาไหล
ปลาตะเพียนทราย
ปลาสวาย
ปลาสร้อยขาว
ปลานวลจันทร์

ปลาช่อน
ปลาดุกด้าน
ปลาเทโพ
ปลาบึก
ปลายี่สก
ปลาสร้อยเกล็ดถี่

ปลาสลิด
ปลาหมอ
ปลาหลด
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียนทอง
ปลาหมอเทศ
ปลาสังกะวาด
  พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย
 
กดหิน แขยงหิน
กระดี่นาง
กะสูบขีด
กา เพี้ย
เข็ม
แขยงธง
เค้าขาว
ช่อนงูเห่า
ตองลาย
ตะพาก ปีก
บึก ไตรราช
ม้า กวาง
เวียน
ปลานิล
กระดี่หม้อ
กะทุงเหว
กะแหทอง
แก้มช้ำ
ลูกผึ้ง อีดูด
เสือพ่นน้ำ
หางไหม้
กดเหลือง
กะทิงดำ หลาด
กะสูบจุด
ก้างพระร่วง
แขยงข้างลาย
คางเบือน
จีด
ดุกลำพัน
ตะโกก โจก
ตูหนา ไหลหูดำ
พรมหัวเหม็น
แรด เม่น มิ่น
หัวตะกั่ว หัวเงิน
ปลาทับทิม
กะทิงไฟ
กระมัง
กระโห้
พลวงหิน
เสือตอ
หมอตาล
   
  สายพันธุ์ปลาสวยงาม
 
ซัคเกอร์
กระดี่หม้อ
ปลาหมอสี
ปลาหางนกยูง
ปลาทอง
ปลาคาร์พ
ปลาเทวดา
ปลาตะพัด

กระดี่แคระ
ปลากัดไทย
สอดแดง
ปลาปอมปาดัวร์
ปลากาแดง
ปลาเซลฟิน
ปลาม้าลาย
  แหล่งรวมความรู้เรื่องปลา
  ปลากดเหลือง
ปลาไน (VDO)
ปลาบึก (VDO)
   
  บทความน่าสนใจ
 

การสังเกตุพฤติกรรมของปลาที่เลี้ยง
การเลี้ยงลาดุก
เทคนิคการลำเลียงขนย้ายลูกปลา
การเลี้ยงลูกปลาน้ำจืดแบบพัฒนา
การเลี้ยงปลาน้ำจืดของไทยแบบผสมผสาน
การเพาะเลี้ยงไรน้ำจืด
อาหารปลาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
การเลี้ยงปลาในนาข้าว
ชีววิทยาและการผสมพันธุ์ปลาเสือตอ
รวมชื่อวิทยาศาตร์ปลาน้ำจืดของไทย
ความหลากหลายของปลาน้ำจืด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมงน้ำจืด
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก (เกษตรพอเพียง)

  เอกสารการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
  บทความพันธุ์ปลาน้ำจืดอื่นๆ
   
 
     
 
หน้าแรก | จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืืด | บทความน่าสนใจ | การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย | การเพาะพันธุ์ปลาสวาย | การเพาะพันธุ์ปลานิล | การเพาะพันธุ์ปลาแรด | การเพาะพันธุ์ปลาสลิด | การเพาะพันธุ์ปลากดเหลือง | การเพาะพันธุ์ปลาทับทิม | การเพาะพันธุ์ปลาสลิด | การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน | การเพาะพันธุ์ปลายี่สก | การเพาะพันธุ์ปลาจีน | การเพาะพันธุ์ปลาไน | การเพาะพันธุ์ปลากระพง | การเพาะพันธุ์ปลาบึก | การเพาะพันธุ์ปลาเทโพ | การเพาะพันธุ์ปลากราย | การเพาะพันธุ์ปลากระโห้ | คำถามที่พบบ่อย | จำหน่ายลูกปลา | ประทีปพันธุ์ปลา | ติดต่อฟาร์มพันธุ์ปลา

© Copyright ประทีปพันธุ์ปลา (Bestfish4u.com) จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด  All rights reserved.