จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสวาย ปลาสลิด ปลาแรด ปลาทับทิม ปลานิล ปลาจาระเม็ด และอื่นๆ บริการส่งทั่วไทย

บริหารงานโดย ประทีปพันธุ์ปลา
ที่ตั้งฟาร์มปลา 120/2 หมู่ 3 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
089-856-3941 (เจ๊ประนอม)
062-446-5364 (มดดำ)


บริการส่ง Order ขั้นต่ำ 15,000 บาท

ประทีปพันธุ์ปลา จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด คุณภาพการันตีด้วยประสบการณ์ด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดมากกว่า 30 ปี ฟาร์มของเรามีความใส่ใจและเชี่ยวชาญในการคัดเลือกพ่อและแม่พันธุ์ปลาที่มีความแข็งแรง สายพันธุ์ดี ปลอดโรค เพื่อนำมาเพาะขยายพันธุ์ปลา อีกทั้งเรายังมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับอนุบาลลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้ได้ขนาดมาตราฐานและมีความแข็งแรงอัตราการรอดสูง เพื่อส่งถึงมือเกษรกรไทยผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดทั่วภูมิภาค พันธุ์ปลาคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม บริการส่งถึงที่ ทำให้ประทีปพันธุ์ปลาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วภูมิภาค ดำเนินงานโดย เจ๊ประนอม แก้วงาม และน้องมดดำ รับปรึกษาปัญหาเรื่องพันธุ์ปลา อาทิเช่น การเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงลูกปลาและลูกพันธุ์ปลา การจัดจำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด และทุกเรื่องเกี่ยวกับลูกปลาน้ำจืด
บทความที่น่าสนใจ
การเลี้ยงปลาดุก
การเลี้ยงลูกปลาแบบพัฒนา
อาหารปลาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การเลี้ยงปลาในนาข้าว ปลาเสือตอ
รวมชื่อวิทยาศาตร์ปลาน้ำจืดของไทย ความหลากหลายของปลาน้ำจืด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมงน้ำจืด
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก (เกษตรพอเพียง)
ปลาชะโด
ปลาบึก
ปลาเสือตอ ปลานิล ปลานวลจันทร์
ปลาสวาย ปลาดุก
ปลาสลิด
ปลายี่สก
ปลากราย
ปลาเทโพ
ปลาไน ปลากระโห้ ปลากดคัง
ปลาทับทิม
ปลากะพงน้ำจืด  

รวมชื่อวิทยาศาตร์ปลาน้ำจืดของไทย (Common names in Thai)


กระบอก Liza subviridis
กระบอกท่อนใต้ Liza vaigiensis
กระบอกหางฟ้า Valamugil seheli
กะจังตีน Periophthalmus novemradiatus
กะตักขาว Escualosa thoracata
กะตักใหญ่ Stolephorus indicus
กะทิขูด Pomadasys maculatus
กะทุงควาย Strongylura strongylura
กะทุงเหวแถบเงิน Hyporhamphus quoyi
กะทุงเหวใหญ่ Tylosurus crocodilus crocodilus
กะบาง Himantura imbricata
กะพงขี้เซา Lobotes surinamensis
กะพงข้างปาน Lutjanus johnii
กะพงสีเลือด Lutjanus argentimaculatus
กะพงแดงข้างปาน Lutjanus russellii
กะรังปากแม่น้ำ Epinephelus coioides
กะรังหัวโขนนิ่ม Acanthosphex leurynnis
ขี้ขุยขาว Vespicula trachinoides
ขี้นกปากหมู Plectorhinchus gibbosus
ข้างตะเภาลายโค้ง Terapon jarbua
ข้าวเม่า Ambassis nalua
ครืดคราด Pomadasys kaakan
งา Thryssa setirostris
จวดครีบเทา Pennahia anea
จวดหน้าสั้น Dendrophysa russelii
จิ้มฟันจระเข้ Hippichthys penicillus
ช่อนทรายแก้ว Sillago sihama
ช่างชุน Cynoglossus puncticeps
ซิวข้าวสารชวา Oryzias javanicus
ดอกหมากกระโดง Gerres filamentosus
ดอกหมากครีบสั้น Gerres erythrourus
ตะกรับ Scatophagus argus
ตะกรับเขียวเหลือง Abudefduf vaigiensis
ตะเพียนน้ำเค็ม Anodontostoma chacunda
ตีนแถบ Petroscirtes breviceps
น้ำดอกไม้ Sphyraena barracuda
บู่ขาว Acentrogobius caninus
บู่จุด Stigmatogobius sadanundio
บู่ฟันเลื่อย Butis koilomatodon
บู่ลาย Boleophthalmus boddarti
บู่สองจุด Psammogobius biocellatus
บู่หัวงู Ophiocara porocephala
บู่หัวโต Acentrogobius viridipunctatus
บู่หิน Glossogobius giuris
บู่เกล็ดซ้อน Butis humeralis
บู่เกล็ดเล็ก Oxyurichthys microlepis
บู่เกล็ดแข็ง Butis butis
บู่ใส Neostethus lankesteri
ปลากด Hemibagrus nemurus
ปลากด Mystus micracanthus
ปลากดกะรัง Hemibagrus nemurus
ปลากดขาว Hemibagrus nemurus
ปลากดข้างหม้อ Hemibagrus wyckii
ปลากดชะโลง Hemibagrus nemurus
ปลากดดำ Hemibagrus wyckii
ปลากดนา Hemibagrus nemurus
ปลากดน้ำจืด Hemibagrus nemurus
ปลากดหม้อ Hemibagrus nemurus
ปลากดหลวง Hemibagrus nemurus
ปลากดหิน Pseudomystus siamensis
ปลากดเขี้ยว Hemibagrus wyckii
ปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus
ปลากดแก้ว Hemibagrus wyckii
ปลากระจก Kryptopterus bicirrhis
ปลากระดี่ Trichogaster trichopterus
ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis
ปลากระดี่หม้อ Trichogaster trichopterus
ปลากระต่าย Cyclocheilichthys enoplus
ปลากระมัง Puntioplites proctozystron
ปลากระสง Channa lucius
ปลากระสูบจุด Hampala dispar
ปลากระแห Barbonymus schwanenfeldii
ปลากระแหทอง Barbonymus schwanenfeldii
ปลากระแหทอง Barbonymus altus
ปลากระโห้ Gibelion catla
ปลากระโห้ Catlocarpio siamensis
ปลากราย Chitala chitala
ปลากริม Trichopsis vittata
ปลากรุง Scolopsis vosmeri
ปลากลมหางวง Barbichthys laevis
ปลากล้วย Acantopsis choirorhynchos
ปลากะทิ Cyclocheilichthys enoplus
ปลากะทุงเหว Xenentodon cancila
ปลากะทุงเหวเมือง Xenentodon cancila
ปลากะพง Pristipomoides typus
ปลากะพงข้างปาน Lutjanus russellii
ปลากะพงข้างปาน Lutjanus johnii
ปลากะพงลายพาด Lutjanus decussatus
ปลากะพงสัน Scolopsis vosmeri
ปลากะพงเหลือง Lutjanus fulviflamma
ปลากะพงเหลืองขมิ้น Lutjanus vitta
ปลากะพงแดง Lutjanus malabaricus
ปลากะพงแดง Lutjanus monostigma
ปลากะพงแดง Lutjanus russellii
ปลากะพงแดง Lutjanus sebae
ปลากะพงแดง Lutjanus fulviflamma
ปลากะพงแดง Lutjanus johnii
ปลากะพงแดง Lutjanus decussatus
ปลากะพงแดงข้างปาน Lutjanus russellii
ปลากะพงแดงสันหางปาน Lutjanus malabaricus
ปลากะพงแดงแถบน้ำเงิน Lutjanus kasmira
ปลากะพงแดงแถบแดง Lutjanus sebae
ปลากะรัง Lutjanus vitta
ปลากะรัง Plectropomus leopardus
ปลากะรัง Scolopsis vosmeri
ปลากะสง Channa lucius
ปลากะสูบขีด Hampala macrolepidota
ปลากะสูบบั้ง Hampala macrolepidota
ปลากัดป่า Trichopsis vittata
ปลากา Labeo chrysophekadion
ปลากาดำ Labeo chrysophekadion
ปลากินหญ้า Ctenopharyngodon idella
ปลากึง Hemibagrus nemurus
ปลาก้างพระร่วง Kryptopterus bicirrhis
ปลาขาวสมอมุก Puntius orphoides
ปลาขี้ขม Osteochilus hasseltii
ปลาขี้ยอก Mystacoleucus marginatus
ปลาข้างปาน Lutjanus russellii
ปลาข้างปาน Lutjanus fulviflamma
ปลาข้างเหลือง Lutjanus vitta
ปลาข้างแถว Lutjanus vitta
ปลาข้าวเปียก Scolopsis vosmeri
ปลาข้าวเม่า Parambassis siamensis
ปลางา Thryssa setirostris
ปลางา Bangana behri
ปลาจวด Nibea soldado
ปลาจวดม้า Nibea soldado
ปลาจวดเทา Nibea soldado
ปลาฉลาด Notopterus notopterus
ปลาชะโด Channa micropeltes
ปลาชะโอน Ompok bimaculatus
ปลาชะโอน Phalacronotus apogon
ปลาช่อน Channa striata
ปลาช่อนทราย Acantopsis choirorhynchos
ปลาช้างเหยียบ Pristolepis fasciata
ปลาซะลิน Chanos chanos
ปลาซิว Parachela oxygastroides
ปลาซิวควาย Rasbora lateristriata
ปลาซิวหนวดยาว Esomus metallicus
ปลาซิวหางแดง Rasbora borapetensis
ปลาซิวแก้ว Clupeichthys goniognathus
ปลาซ่งฮื้อ Hypophthalmichthys nobilis
ปลาซ่า Osteochilus hasseltii
ปลาซ่า Osteochilus schlegelii
ปลาซ่าปก Puntius orphoides
ปลาดอกไม้ Chanos chanos
ปลาดาบลาว Macrochirichthys macrochirus
ปลาดุก Clarias batrachus
ปลาดุกด้าน Clarias batrachus
ปลาดุกน้ำจืด Clarias batrachus
ปลาดุกอุย Clarias macrocephalus
ปลาดุมซี Nandus nebulosus
ปลาตอง Notopterus notopterus
ปลาตองกราย Chitala chitala
ปลาตองนา Notopterus notopterus
ปลาตะกรับ Pristolepis fasciata
ปลาตะพัด Scleropages formosus
ปลาตะพาก Hypsibarbus wetmorei
ปลาตะเพียน Barbonymus gonionotus
ปลาตะเพียน Barbonymus schwanenfeldii
ปลาตะเพียนขาว Barbonymus gonionotus
ปลาตะเพียนทราย Barbonymus gonionotus
ปลาตะเพียนทราย Cyclocheilichthys apogon
ปลาตะเพียนทราย Puntius leiacanthus
ปลาตะเพียนทอง Barbonymus schwanenfeldii
ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus
ปลาตะเพียนหางแดง Barbonymus schwanenfeldii
ปลาตะโกก Amblyrhynchichthys truncatus
ปลาตะโกก Cyclocheilichthys enoplus
ปลาตั้วมั่กโก๊ว Hilsa kelee
ปลาตามิน Amblyrhynchichthys truncatus
ปลาตาเหลือก Amblyrhynchichthys truncatus
ปลาตาแดง Cyclocheilichthys apogon
ปลาติดหิน Oreoglanis siamensis
ปลาติดหิน Glyptothorax trilineatus
ปลาตุ๊กแก Bagarius bagarius
ปลาถลน Amblyrhynchichthys truncatus
ปลาถลุน Amblyrhynchichthys truncatus
ปลาทรงเครื่อง Epalzeorhynchos bicolor
ปลาทราย Pentapodus setosus
ปลาทราย Acantopsis choirorhynchos
ปลาทรายขาวจุด Scolopsis taenioptera
ปลาทรายขาวลายสองเส้น Scolopsis bilineata
ปลาทรายขาวหลังแถบ Scolopsis ciliata
ปลาทรายส้ม Scolopsis vosmeri
ปลาทรายแดง Nemipterus peronii
ปลาทรายแดง Nemipterus hexodon
ปลาทรายแดงหางยาว Nemipterus japonicus
ปลาทรายแดงใหญ่ Pristipomoides typus
ปลาทุก Ompok miostoma
ปลาทู Rastrelliger brachysoma
ปลาทู Rastrelliger kanagurta
ปลาทูน้ำจืด Chanos chanos
ปลาทูโม่ง Rastrelliger kanagurta
ปลาท้องพลุ Parachela oxygastroides
ปลาท้องพลุ Macrochirichthys macrochirus
ปลานกกะลิง Pentapodus setosus
ปลานกเขา Osteochilus hasseltii
ปลานกเขา Osteochilus melanopleurus
ปลานวลจันทร์ Thynnichthys thynnoides
ปลานวลจันทร์ทะเล Chanos chanos
ปลานางจันทร์ Thynnichthys thynnoides
ปลานางอ้าว Raiamas guttatus
ปลานางเกล็ด Thynnichthys thynnoides
ปลานิล Oreochromis niloticus niloticus
ปลาน้ำเงิน Phalacronotus apogon
ปลาบู่จาก Oxyeleotris marmorata
ปลาบู่ทราย Oxyeleotris marmorata
ปลาบ้า Leptobarbus hoevenii
ปลาปก Puntius orphoides
ปลาปกส้ม Puntius orphoides
ปลาปักเป้าจุด Tetraodon leiurus
ปลาปักเป้าดำ Tetraodon leiurus
ปลาปาก Barbonymus altus
ปลาปากเหลี่ยม Cyclocheilichthys armatus
ปลาปากใต้ Gyrinocheilus aymonieri
ปลาปาน Lutjanus fulviflamma
ปลาปาน Lutjanus johnii
ปลาปีศาจ Kryptopterus bicirrhis
ปลาปึก Pangasianodon gigas
ปลาผักพร้า Macrochirichthys macrochirus
ปลาผี Kryptopterus bicirrhis
ปลาผึ้ง Gyrinocheilus aymonieri
ปลาพรม Osteochilus melanopleurus
ปลาพรม Thynnichthys thynnoides
ปลาพรมหัวเหม็น Osteochilus hasseltii
ปลาพรมหัวเหม็น Osteochilus melanopleurus
ปลาพิ่นฮื้อ Hypophthalmichthys molitrix
ปลามงโกรย Hilsa kelee
ปลามัง Puntioplites proctozystron
ปลามังกร Mystus gulio
ปลามิน Osphronemus goramy
ปลามุก Puntius orphoides
ปลามูด Gyrinocheilus aymonieri
ปลาม้า Nibea soldado
ปลายอน Laides hexanema
ปลายาลู Gyrinocheilus aymonieri
ปลายี่สก Probarbus jullieni
ปลายี่สกทอง Probarbus jullieni
ปลายี่สกเทศ Labeo rohita
ปลายี่สกเทศ Probarbus jullieni
ปลารากกล้วย Acantopsis choirorhynchos
ปลารากกล้วย Gyrinocheilus aymonieri
ปลาลัง Rastrelliger brachysoma
ปลาลัง Rastrelliger kanagurta
ปลาลังตัวสั้น Rastrelliger brachysoma
ปลาลาบก Puntius orphoides
ปลาลำปำ Barbonymus schwanenfeldii
ปลาลิง Thynnichthys thynnoides
ปลาลูกผึ้ง Gyrinocheilus aymonieri
ปลาวี Helostoma temminkii
ปลาวี Puntioplites proctozystron
ปลาสตือ Notopterus notopterus
ปลาสมอสุก Puntius orphoides
ปลาสยุมพร Ompok bimaculatus
ปลาสร้อย Cyclocheilichthys repasson
ปลาสร้อย Labiobarbus leptocheilus
ปลาสร้อยนกเขา Osteochilus hasseltii
ปลาสร้อยนกเขา Cyclocheilichthys repasson
ปลาสร้อยนกเขา Osteochilus melanopleurus
ปลาสร้อยนกเขา Labiobarbus leptocheilus
ปลาสร้อยลาย Henicorhynchus lineatus
ปลาสร้อยลูกนุ่น Labiobarbus leptocheilus
ปลาสลาก Trichogaster trichopterus
ปลาสลาง Trichogaster trichopterus
ปลาสลาด Notopterus notopterus
ปลาสลิด Trichogaster pectoralis
ปลาสวาย Pangasius pangasius
ปลาสวาย Pseudolais micronemus
ปลาสวายกล้วย Pangasius pangasius
ปลาสวายหนู Helicophagus waandersii
ปลาสังกะวาด Pangasius pangasius
ปลาสังกะวาด Pangasius macronema
ปลาสังกะวาด Laides hexanema
ปลาสังกะวาดกล้วย Pangasius pangasius
ปลาสังกะวาดขาว Pangasius pangasius
ปลาสังกะวาดท้องโต Pseudolais micronemus
ปลาสังกะวาดหน้าหนู Helicophagus waandersii
ปลาสายยู Ceratoglanis pachynema
ปลาสายรุ้ง Pentapodus setosus
ปลาสีเงิน Pristipomoides typus
ปลาสูด Hampala macrolepidota
ปลาสูด Hampala dispar
ปลาสูบ Hampala macrolepidota
ปลาหญ้า Cyclocheilichthys apogon
ปลาหญ้า Mystacoleucus marginatus
ปลาหนามบี้ Mystacoleucus marginatus
ปลาหนามหลัง Amblyrhynchichthys truncatus
ปลาหนามหลัง Cyclocheilichthys apogon
ปลาหนามหลัง Cyclocheilichthys enoplus
ปลาหน้านวล Pristolepis fasciata
ปลาหน้านอ Bangana behri
ปลาหน้าสั้น Ompok bimaculatus
ปลาหมอ Anabas testudineus
ปลาหมอช้างเหยียบ Pristolepis fasciata
ปลาหมอตาล Helostoma temminkii
ปลาหมอน้ำ Pristolepis fasciata
ปลาหมอไทย Anabas testudineus
ปลาหมากผาง Hilsa kelee
ปลาหมู Syncrossus hymenophysa
ปลาหมู Yasuhikotakia modesta
ปลาหมู Acantopsis choirorhynchos
ปลาหมู Syncrossus beauforti
ปลาหมู Yasuhikotakia lecontei
ปลาหมูขาว Yasuhikotakia modesta
ปลาหมูข้างลาย Syncrossus hymenophysa
ปลาหมูมัน Yasuhikotakia modesta
ปลาหมูลาย Syncrossus hymenophysa
ปลาหมูเหลือง Yasuhikotakia modesta
ปลาหลด Macrognathus aculeatus
ปลาหลดจุด Macrognathus aculeatus
ปลาหลังเขียว Sardinella gibbosa
ปลาหลาวทอง Labiobarbus leptocheilus
ปลาหลีฮื้อ Cyprinus carpio carpio
ปลาหลีโก Cyprinus carpio carpio
ปลาหวันฮื้อ Ctenopharyngodon idella
ปลาหว้า Bangana behri
ปลาหัวงอน Aplocheilus panchax
ปลาหัวตะกั่ว Aplocheilus panchax
ปลาหัวสมอ Puntius orphoides
ปลาหัวเงิน Aplocheilus panchax
ปลาหัวเหลี่ยม Barbichthys laevis
ปลาหางบ่วง Barbichthys laevis
ปลาหางเหลือง Caesio cuning
ปลาหางแดง Puntius orphoides
ปลาหางแดง Epalzeorhynchos bicolor
ปลาหางแพน Chitala chitala
ปลาหางไก่ Kryptopterus cryptopterus
ปลาอกรา Sardinella gibbosa
ปลาอั้งเกย Lutjanus sebae
ปลาอั้งโกลี Nemipterus hexodon
ปลาอั้งโกลี Scolopsis taenioptera
ปลาอั้วะชื้อ Clarias macrocephalus
ปลาอาด Pangio anguillaris
ปลาอิกัน Ompok bimaculatus
ปลาอิกันตูบู Hampala macrolepidota
ปลาอิกันตูโบ Osteochilus hasseltii
ปลาอิกันบาฮุง Hemibagrus nemurus
ปลาอิกันปาปิด Barbichthys laevis
ปลาอิกันลามอก Thynnichthys thynnoides
ปลาอิกันอานกปุระ Puntius leiacanthus
ปลาอิตัม Ompok bimaculatus
ปลาอินทรีย์ Scomberomorus lineolatus
ปลาอินทรีย์ข้าวตอก Scomberomorus guttatus
ปลาอินทรีย์จุด Scomberomorus guttatus
ปลาอินทรีย์บั้ง Scomberomorus commerson
ปลาอีกง Mystus gulio
ปลาอีชุก Ompok miostoma
ปลาอีดูด Gyrinocheilus aymonieri
ปลาอีตาล Helostoma temminkii
ปลาอีทุบ Ompok miostoma
ปลาอีเหลี่ยม Puntioplites proctozystron
ปลาอีโก Helostoma temminkii
ปลาอ้ายด้วง Pangasius pangasius
ปลาอ้ายด้วง Pangasius macronema
ปลาอ้ายบ้า Leptobarbus hoevenii
ปลาอ้ายป๊อก Channa micropeltes
ปลาอ้ายอ้าว Luciosoma setigerum
ปลาอ้าว Luciosoma setigerum
ปลาเกด Phalacronotus bleekeri
ปลาเกด Ceratoglanis pachynema
ปลาเกล็ดถี่ Thynnichthys thynnoides
ปลาเค้า Wallago attu
ปลาเค้าดำ Ompok miostoma
ปลาเฉาฮื้อ Ctenopharyngodon idella
ปลาเต้กเคี้ยง Barbonymus gonionotus
ปลาเต๋าเต้ย Hypophthalmichthys nobilis
ปลาเทพา Pangasius sanitwongsei
ปลาเทโพ Pangasius larnaudii
ปลาเนื้ออ่อน Ompok bimaculatus
ปลาเนื้ออ่อน Phalacronotus bleekeri
ปลาเนื้ออ่อน Kryptopterus cryptopterus
ปลาเนื้ออ่อน Phalacronotus apogon
ปลาเบกา Scomberomorus commerson
ปลาเพี้ย Labeo chrysophekadion
ปลาเลี่ยม Puntioplites proctozystron
ปลาเล่งฮื้อ Hypophthalmichthys molitrix
ปลาเสด็จ Anabas testudineus
ปลาเสือ Toxotes chatareus
ปลาเสือพ่นน้ำ Toxotes chatareus
ปลาเหลี่ยม Puntioplites proctozystron
ปลาเหลือง Caesio cuning
ปลาเหลืองปล้องหม้อ Caesio caerulaurea
ปลาเอิน Probarbus jullieni
ปลาแก้ Bagarius bagarius
ปลาแก้มช้ำ Puntius orphoides
ปลาแขยง Mystus vittatus
ปลาแขยง Hemibagrus nemurus
ปลาแขยง Mystus bocourti
ปลาแขยงข้างลาย Mystus vittatus
ปลาแขยงจ้าว Mystus bocourti
ปลาแขยงทอง Mystus bocourti
ปลาแขยงธง Mystus bocourti
ปลาแขยงวัง Bagrichthys macracanthus
ปลาแขยงหนู Mystus gulio
ปลาแขยงหมู Mystus micracanthus
ปลาแขยงหมู Mystus bocourti
ปลาแขยงหิน Pseudomystus siamensis
ปลาแขยงใบข้าว Mystus bocourti
ปลาแขยงใบข้าว Bagrichthys macracanthus
ปลาแค้ Oreoglanis siamensis
ปลาแค้ Bagarius bagarius
ปลาแค้หมู Pseudomystus siamensis
ปลาแชปอ Pangasius larnaudii
ปลาแดง Lutjanus malabaricus
ปลาแดง Lutjanus sebae
ปลาแดง Phalacronotus bleekeri
ปลาแดง Phalacronotus apogon
ปลาแท่งดินสอ Scomberomorus lineolatus
ปลาแปบ Parachela oxygastroides
ปลาแปบ Paralaubuca barroni
ปลาแปบขาว Parachela oxygastroides
ปลาแป้น Parambassis siamensis
ปลาแป้นกระสวย Eubleekeria splendens
ปลาแป้นเมือก Eubleekeria splendens
ปลาแป้นใหญ่ Eubleekeria splendens
ปลาแป๊ะหลง Hypophthalmichthys molitrix
ปลาแพะ Puntioplites proctozystron
ปลาแมงพู่ Channa micropeltes
ปลาแมว Lycothrissa crocodilus
ปลาแรด Osphronemus goramy
ปลาแหยงหนู Mystus gulio
ปลาโพรก Pristolepis fasciata
ปลาโมงค่า Barbonymus altus
ปลาโมงโกรย Hilsa kelee
ปลาโม่ง Rastrelliger kanagurta
ปลาใบตาล Helostoma temminkii
ปลาใบไม้ Trichogaster pectoralis
ปลาไน Cyprinus carpio carpio
ปลาไสเซ้ง Mystus vittatus
ปลาไส้ตัน Barbichthys laevis
ปลาไส้ตัน Cyclocheilichthys apogon
ปลาไหล Monopterus albus
ปลาไหลญี่ปุ่น Anguilla japonica
ปักเป้า Chelonodon patoca
ปักเป้าปากแม่น้ำ Tetraodon fluviatilis
ปักเป้าลายตาข่าย Arothron reticularis
ปักเป้าหลังเขียว Lagocephalus lunaris
ปักเป้าหางด่าง Arothron immaculatus
ปักเป้าเขียวจุด Tetraodon nigroviridis
ปากคมหูดำ Trachinocephalus myops
ปิ่นแก้ว Plotosus lineatus
ป้อปี้ Thryssa hamiltonii
ผีเสื้อคอขาว Chaetodon collare
พินพาท Terapon theraps
ม้าน้ำ Hippocampus kuda
ยอดม่วงลายสี่เส้น Cynoglossus bilineatus
ลิ้นควาย Pseudorhombus arsius
วัวจมูกสั้น Triacanthus biaculeatus
วัวหางพัด Monacanthus chinensis
สละ Scomberoides commersonnianus
สลิดทะเลจุดขาว Siganus canaliculatus
สลิดทะเลจุดเหลือง Siganus guttatus
สลิดทะเลแถบ Siganus javus
สากดำ Sphyraena jello
สีกุนครีบดำ Carangoides praeustus
สีกุนเผือก Caranx ignobilis
หัวตะกั่ว Hypoatherina valenciennei
หัวป้าน Stolephorus insularis
หัวแข็ง Atherinomorus duodecimalis
หัวแบนด่าง Inegocia japonica
หางควาย Platycephalus indicus
อีกง Mystus gulio
อีปุดตาโต Ilisha melastoma
อุบ Allenbatrachus grunniens
เขือคางยื่น Taenioides cirratus
เข็มปากแดง Hyporhamphus limbatus
เฉลียบ Scomberoides lysan
เสือพ่นน้ำ Toxotes jaculatrix
เห็ดโคนจุด Sillago aeolus
แปบทะเล Gazza dentex
แป้นกระสวย Eubleekeria splendens
แป้นจมูกสั้น Nuchequula gerreoides
แป้นปากหมู Secutor insidiator
แป้นป้อม Secutor megalolepis
แป้นยักษ์ Leiognathus equulus
แป้นวงศ์รัตน์ Nuchequula blochii
แป้นแก้ว Equulites stercorarius
แป้นแถบ Leiognathus fasciatus
แพะลาย Upeneus tragula
แพะเหลือง Upeneus sulphureus
แมว Thryssa hamiltonii
ใบโพธิ์ Drepane punctata
ไส้ตัน Stolephorus commersonnii
ไหลงู Pisodonophis cancrivorus

ที่มา fishbase.org

 


 

 

 
 

ปริมาณจัดส่งพันธุ์ปลาถึงบ่อ
ลูกค้าขั้นต่ำ 15,000 บาท
ต่ำกว่ารบกวนมารับที่ฟาร์ม
เรายินดีต้อนรับค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
 
   
  เทคนิคการเลี้ยงปลาน้ำจืด
  การเลี้ยงปลานิลหมัน
   
  ข้อมูลปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
 
ปลากราย
ปลาชะโด
ปลาดุกอุย
ปลาเนื้ออ่อน
ปลาบู่ทราย
ปลาลิ้นหมา
ปลาสลาด
ปลาหมอช้างเหยียบ
ปลาหมูขาว
ปลาไหล
ปลาตะเพียนทราย
ปลาสวาย
ปลาสร้อยขาว
ปลานวลจันทร์

ปลาช่อน
ปลาดุกด้าน
ปลาเทโพ
ปลาบึก
ปลายี่สก
ปลาสร้อยเกล็ดถี่

ปลาสลิด
ปลาหมอ
ปลาหลด
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียนทอง
ปลาหมอเทศ
ปลาสังกะวาด
  พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย
 
กดหิน แขยงหิน
กระดี่นาง
กะสูบขีด
กา เพี้ย
เข็ม
แขยงธง
เค้าขาว
ช่อนงูเห่า
ตองลาย
ตะพาก ปีก
บึก ไตรราช
ม้า กวาง
เวียน
ปลานิล
กระดี่หม้อ
กะทุงเหว
กะแหทอง
แก้มช้ำ
ลูกผึ้ง อีดูด
เสือพ่นน้ำ
หางไหม้
กดเหลือง
กะทิงดำ หลาด
กะสูบจุด
ก้างพระร่วง
แขยงข้างลาย
คางเบือน
จีด
ดุกลำพัน
ตะโกก โจก
ตูหนา ไหลหูดำ
พรมหัวเหม็น
แรด เม่น มิ่น
หัวตะกั่ว หัวเงิน
ปลาทับทิม
กะทิงไฟ
กระมัง
กระโห้
พลวงหิน
เสือตอ
หมอตาล
   
  สายพันธุ์ปลาสวยงาม
 
ซัคเกอร์
กระดี่หม้อ
ปลาหมอสี
ปลาหางนกยูง
ปลาทอง
ปลาคาร์พ
ปลาเทวดา
ปลาตะพัด

กระดี่แคระ
ปลากัดไทย
สอดแดง
ปลาปอมปาดัวร์
ปลากาแดง
ปลาเซลฟิน
ปลาม้าลาย
  แหล่งรวมความรู้เรื่องปลา
  ปลากดเหลือง
ปลาไน (VDO)
ปลาบึก (VDO)
   
  บทความน่าสนใจ
 

การสังเกตุพฤติกรรมของปลาที่เลี้ยง
การเลี้ยงลาดุก
เทคนิคการลำเลียงขนย้ายลูกปลา
การเลี้ยงลูกปลาน้ำจืดแบบพัฒนา
การเลี้ยงปลาน้ำจืดของไทยแบบผสมผสาน
การเพาะเลี้ยงไรน้ำจืด
อาหารปลาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
การเลี้ยงปลาในนาข้าว
ชีววิทยาและการผสมพันธุ์ปลาเสือตอ
รวมชื่อวิทยาศาตร์ปลาน้ำจืดของไทย
ความหลากหลายของปลาน้ำจืด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมงน้ำจืด
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก (เกษตรพอเพียง)

  เอกสารการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
  บทความพันธุ์ปลาน้ำจืดอื่นๆ
   
 
     
 
หน้าแรก | จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืืด | บทความน่าสนใจ | การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย | การเพาะพันธุ์ปลาสวาย | การเพาะพันธุ์ปลานิล | การเพาะพันธุ์ปลาแรด | การเพาะพันธุ์ปลาสลิด | การเพาะพันธุ์ปลากดเหลือง | การเพาะพันธุ์ปลาทับทิม | การเพาะพันธุ์ปลาสลิด | การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน | การเพาะพันธุ์ปลายี่สก | การเพาะพันธุ์ปลาจีน | การเพาะพันธุ์ปลาไน | การเพาะพันธุ์ปลากระพง | การเพาะพันธุ์ปลาบึก | การเพาะพันธุ์ปลาเทโพ | การเพาะพันธุ์ปลากราย | การเพาะพันธุ์ปลากระโห้ | คำถามที่พบบ่อย | จำหน่ายลูกปลา | ประทีปพันธุ์ปลา | ติดต่อฟาร์มพันธุ์ปลา

© Copyright ประทีปพันธุ์ปลา (Bestfish4u.com) จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด  All rights reserved.