จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาสวาย ปลาสลิด ปลาแรด ปลาทับทิม ปลานิล ปลาจาระเม็ด และอื่นๆ บริการส่งทั่วไทย

บริหารงานโดย ประทีปพันธุ์ปลา
ที่ตั้งฟาร์มปลา 120/2 หมู่ 3 ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
089-856-3941 (เจ๊ประนอม)
062-446-5364 (มดดำ)


บริการส่ง Order ขั้นต่ำ 15,000 บาท

ประทีปพันธุ์ปลา จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด คุณภาพการันตีด้วยประสบการณ์ด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดมากกว่า 30 ปี ฟาร์มของเรามีความใส่ใจและเชี่ยวชาญในการคัดเลือกพ่อและแม่พันธุ์ปลาที่มีความแข็งแรง สายพันธุ์ดี ปลอดโรค เพื่อนำมาเพาะขยายพันธุ์ปลา อีกทั้งเรายังมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับอนุบาลลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้ได้ขนาดมาตราฐานและมีความแข็งแรงอัตราการรอดสูง เพื่อส่งถึงมือเกษรกรไทยผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดทั่วภูมิภาค พันธุ์ปลาคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม บริการส่งถึงที่ ทำให้ประทีปพันธุ์ปลาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วภูมิภาค ดำเนินงานโดย เจ๊ประนอม แก้วงาม และน้องมดดำ รับปรึกษาปัญหาเรื่องพันธุ์ปลา อาทิเช่น การเพาะพันธุ์ปลา การเลี้ยงลูกปลาและลูกพันธุ์ปลา การจัดจำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด และทุกเรื่องเกี่ยวกับลูกปลาน้ำจืด
บทความที่น่าสนใจ
การเลี้ยงปลาดุก
การเลี้ยงลูกปลาแบบพัฒนา
อาหารปลาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การเลี้ยงปลาในนาข้าว ปลาเสือตอ
รวมชื่อวิทยาศาตร์ปลาน้ำจืดของไทย ความหลากหลายของปลาน้ำจืด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมงน้ำจืด
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก (เกษตรพอเพียง)
ปลาชะโด
ปลาบึก
ปลาเสือตอ ปลานิล ปลานวลจันทร์
ปลาสวาย ปลาดุก
ปลาสลิด
ปลายี่สก
ปลากราย
ปลาเทโพ
ปลาไน ปลากระโห้ ปลากดคัง
ปลาทับทิม
ปลากะพงน้ำจืด  

ชีววิทยาและการผสมพันธุ์ปลาเสือตอ

ปลาเสือตอ

ชื่อไทย ปลาเสือตอ , ปลาลาด
ชื่อสามัญ SIAM TIGER FISH
ชื่อวิทยาศาสตร์ Datnioides microlepis Bleeker

ชีววิทยา
ปลาเสือตอมีลำตัวเล็ก แบนข้างและโค้งนูน ส่วนที่เป็นหน้าผากยาวลาด ปากกว้างยืดหดได้ ( สามารถยืดปากออกไปฮุบเหยื่อโดยตัวเองไม่ต้องเคลื่อนไหว ) ตาค่อนข้างโต เกล็ดเล็ก มีลักษณะแบบปลายมีหนาม เส้นข้างตัวสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณเหนือครีบอก และจะลาดลงไปสุดที่กึ่งกลางคอคอดหาง มีจำนวนเกล็ดข้างลำตัวประมาณ 105-106 เกล็ด ครีบหลังยาวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นหนามแข็ง 12 อัน ส่วนหลังเป็นก้านครีบอ่อน ครีบล่างส่วนแรกเป็นหนามแข็งขนาดใหญ่ลดหลั่นกัน 2 อัน ส่วนหลังเป็นก้านครีบอ่อน เป็นแผ่นใสขอบกลม หางเป็นรูปมน ลำตัว มีเกล็ดขนาดเล็กรอบเกล็ดมีหนาม มีครีบออกชมพู และสีเหลือง ปลาเสือตอแยกได้ 2 ลาย เป็นปลาเสือตอลายคู่ มีเส้นกลางเด่นชัด 3 เส้น รวมเส้นดำทั้งตัวมี 7 เส้น ส่วนปลาเสือตอลายใหญ่ มีเส้นกลางเด่นชัด 2 เส้น รวมเส้นดำทั้งตัวมี 6 เส้นขนาดความยาวเมื่อโตเต็มที่มีความยาว 24 นิ้ว (ปลาเสือตอที่อาศัยในแม่น้ำโขงจะแตกต่างจากพันธุ์บึงบอระเพ็ดตรงที่ลำตัวมีสีขาวเงิน และลายขวางของลำตัวจะแคบกว่าพันธุ์ของบึงบอระเพ็ด ) ปลาเสือตออาศัยอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีน้ำค่อนข้างลึกประมาณ 2-6 เมตร และบริเวณที่มีพันธุ์ไม้น้ำขึ้นอยู่ จะไม่ค่อยชอบบริเวณที่มีแสงสว่าง จะหลบอยู่ตามมุมมืดคอยซุ่มจับเหยื่อเป็นอาหาร และจะกินแต่สัตว์ที่เคลื่อนไหวเท่านั้น ปลาเสือตอขนาดใหญ่ชอบกินอาหารพวกกุ้งฝอย ปลาขนาดเล็กและแมลงน้ำ ส่วนลูกปลาเสือตอชอบกินแพลงค์ตอนสัตว์ จำพวก ดาฟเนียร์, โรติเฟอร์ และลูกกุ้งวัยอ่อน

การผสมพันธุ์
การผสมพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติ ในวันที่อากาศครึ้ม ปลาเสือตอจะเริ่มผสมพันธุ์ตอนค่ำ ปลาเพศผู้และเพศเมียจะเคล้าเคลียและรัดกัน ปลาเพศเมียจะปล่อยไข่สีเหลืองออกมา และปลาเพศผู้จะปล่อยน้ำเชื้อสีขาวขุ่นผสมกับไข่ ไข่จะลอยเนื่องจากมีน้ำมันผสมอยู่ แม่ปลาหนัก300-500 กรัม จะวางไข่ประมาณ 20,000-50,000 ฟอง อัตราการฟักประมาณร้อยละ 90 ไข่ที่ได้รับการผสมจะมีสีเหลืองใส รูปร่างลักษณะกลม และมีน้ำหนักมากกว่าไข่ที่ไม่ได้รับการผสม โดยจะลอยปริ่มน้ำ ไข่จะฟักเป็นตัวประมาณ 15-17 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิของน้ำประมาณ 28 องศาเซลเซียล ลูกปลาที่ฟักเป็นตัวออกมาใหม่ๆ จะหงายท้องเอาส่วนของถุงอาหารขึ้น ถุงไข่แดงจะยุบภายใน 2-3 วัน และมีการเจริญเติบโต จนเป็นลูกปลาที่สมบูรณ์ในเวลา 30 วัน
เราสามารถเลี้ยงปลาเสือตอให้มีไข่แก่ และมีน้ำเชื้อที่สมบูรณ์ในบ่อซีเมนต์ได้ และสามารถปล่อยพ่อแม่ปลาเสือตอให้ทำการผสมพันธุ์วางไข่กันเองตามธรรมชาติในบ่อซีเมนต์ได้ ปลาเสือตอเพศผู้จะเริ่มมีน้ำเชื้อในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนในปลาเพศเมียจะพบว่าส่วนท้องมีการขยายตัวออกทางด้านข้างเล็กน้อย และที่บริเวณช่องเปิดเพศขยายตัวเล็กน้อย ส่วนลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศของปลาเสือตอนั้น สังเกตจากลักษณะภายนอกได้ยากมาก พอมีแนวสังเกตได้บ้างคือ ในปลาที่มีอายุเท่ากันนั้น ส่วนใหญ่ปลาเพศเมียมักจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาเพศผู้ นอกจากนี้อาจจะสังเกตจากความยาวของส่วนปลายของครีบห้อง (Pelvic fin ) แต่ก็มักจะไม่ค่อยแน่นอนมากนัก

โรคและปัญหาของปลาเสือตอ
โรคของปลาเสือตอมักเกิดจากปรสิตที่ติดมากับปลาเสือตอในธรรมชาติอยู่เป็นประจำคือ
โรคฝีตามตัว
ลักษณะเป็นตุ่มตามตัวหรือตุ่มทวาร ขนาดค่อนข้างใหญ่ เป็นตุ่มบวมปูดออกมาจากผิวหนัง
วิธีการรักษา
ให้แยกปลาที่มีอาการป่วยออกมาใส่ตู้พยาบาลที่มีระบบกรองน้ำและให้อากาศค่อนข้างแรง ขังงดอาหาร
ไว้สัก 2-3 วัน แล้วใช้ยาปฏิชีวนะของคนกินผสมน้ำ 1 ช้อนโต๊ะต่อ 1 แคปซูล แล้วราดลงบนตัวกุ้งฝอยเป็นๆที่กรองแห้งไว้แล้ว ให้ปลากิน 7 วันครั้ง ประมาณ 2-3 ครั้ง
โรคอิ๊ก หรือ จุดขาว
เกิดจากเชื้ออิ๊ก
วิธีการรักษา
ใช้ยาซุปเปอร์อิ๊กที่มีขายตามร้านขายปลาทั่วไปแช่ปลาตามอัตราส่วนที่กำหนด
โรคครีบเปื่อย หางเปื่อย ตาฝ้าขาว
เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ครีบหางเปื่อยหลุดหายไป บางทีก็เป็นเชื้อราขึ้นตามบาดแผลเหล่านั้นเป็นสีขาว
วิธีการรักษา
รักษาโดยใช้ยาเหลือง (อะคริฟลาวิน ACRIFLAVINE) ชนิดผง 1 ช้อนชา และละลายน้ำ 1 ลิตร เก็บ
ขวดยาไว้ในขวดสีน้ำตาลกันแสง เวลาใช้ตวงน้ำยาเหลืองประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำ 5 ลิตร แช่ปลาจนกว่าจะหาย ซึ่งอาจต้องใช้เวลา 3-7 วัน และต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันและเติมน้ำยาในอัตราส่วนเดิม
ปลาเสือตอ ที่มีสีคล้ำ เป็นลักษณะแสดงความไม่สมบูรณ์และเจ็บป่วย เพราะสีของปลาเสือตอจะแสดงถึงความสมบูรณ์และอารมณ์ ปลาเสือตอที่ตกใจหรือป่วย ลำตัวจะออกสีดำ ครีบจะหุบ ส่วนปลาที่ปกติครีบจะกางออกสีเหลืองสดใส ลายดำชัดเจน ครีบกางตั้ง ทั้งปลาขนาดเล็กและปลาขนาดใหญ่

ตลาดและราคาปลาเสือตอ
ปลาเสือตอกับราคาซื้อขายไม่มีอะไรเป็นตัวกำหนด ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เลี้ยงว่าเทใจกับปลามากน้อยแค่ไหน แต่ปลาเสือตอลายเล็กจะไม่ค่อยมีผลทางเศรษฐกิจ เพราะว่าราคาซื้อขายตามท้องตลาดถูก ราคาซื้อขายในตลาดปลาสวยงาม เสือตอลายเล็กของภาคอีสานมีราคาไม่แพงขนาดเล็ก 2 นิ้วฟุต ตัวละ 20-50 บาท ส่วนปลาเสือตอที่นิยมและมีราคาสูงที่สุดในปัจจุบัน คือปลาเสือตอลายคู่ (ลาย 7 ขีด)และปลาเสือตอลายใหญ่ แต่ปลาเสือตอลายคู่ราคาจะสูงกว่าปลาเสือตอลายใหญ่เกือบ 3 เท่าตัว ทั้งที่ในระยะ 10 ปีที่แล้วปลาเสือตอลายคู่ถูกจัดเป็นปลาคัดทิ้ง ไม่มีราคา แต่พอระยะเวลาผ่านมาหลายสิบปีปลาเสือตอลายคู่กลับกลายเป็นปลาที่อยู่ในความนิยมของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทุกวันนี้ปลาเสือตอทั้ง 2 ชนิดนี้ต้องนำเข้าจากประเทศเขมร จัดส่งเข้ามาสัปดาห์ละหลายคันรถ ซึ่งปลาเสือตอเหล่านี้เป็นปลาที่จับได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ทะเลสาบในประเทศเขมร โดยมีพ่อค้าคนกลางจะเป็นคนรวบรวมปลาเสือตอทุกขนาดลำเลี้ยงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อส่งขายต่อไปยังต่างประเทศทั่วโลกเป็นสินค้าประเภทปลาสวยงาม นิ้วละประมาณ 60-100 บาท และตัวกำหนดราคาอีกอย่างคือลักษณะรูปร่าง สีสัน และขนาด สีเหลืองตัดสีดำที่ลำตัวอย่าง ชัดเจนของปลา

เอกสารอ้างอิง

จี้เส็ง แซ่จิว. 2541. ปลาสวยงาม : ปลาเสือตอ ปลาที่ตลาดต้องการ. เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 10 ฉบับที่ 190. หน้า 82-83.
นิด ชากังราว.2541.ปลาสวยงาม : บึงบอระเพ็ดรอวันกลับมาของ"ปลาเสือตอ" ปลาน้ำจืดที่หายสาบสูญ.เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 10 ฉบับที่ 187 . หน้า 80.
ปรีชา ลิ่มไชยฤกษ์. 2541. แวะดูงานเลี้ยงปลาเสือตอที่สามโคก ปทุมธานี. เทคโนโลยีการประมง ปีที่ 11 ฉบับที่ 200. หน้า 73-74.
ไม่มีชื่อผู้แต่ง. 2535. ปลาเสือตอ ( Siamese Tiger Fish ). ประมงเศรษฐกิจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4. หน้า 67-68.
ยงยุทธ ทักษิณ , เกียรติคุณ เจริญสวรรค์ และกำธน สุอรุณ. 2531. การพัฒนาการอนุบาลลูกปลาเสือตอวัยอ่อน. รายงานประจำปี 2531. 105 หน้า.
ศุภชัย นิลวานิช. 2544. ปลาสวยงาม: ไปดูการเลี้ยงปลาเสือตอลายใหญ่ เพื่อไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ชัยนาท.เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 14 ฉบับที่ 274. ห้า 105.
สุอินทร์ ฤทธิ์จรุง , นาวิน มหาวงศ์. 2536. การเพาะพันธุ์ปลาเสือตอแบบธรรมชาติ. วารสารการประมง ปีที่ 46 ฉบับที่ 6. หน้า 495-500.


ที่มา sangputsorn.com


 

 

 
 

ปริมาณจัดส่งพันธุ์ปลาถึงบ่อ
ลูกค้าขั้นต่ำ 15,000 บาท
ต่ำกว่ารบกวนมารับที่ฟาร์ม
เรายินดีต้อนรับค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 
 
   
  เทคนิคการเลี้ยงปลาน้ำจืด
  การเลี้ยงปลานิลหมัน
   
  ข้อมูลปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
 
ปลากราย
ปลาชะโด
ปลาดุกอุย
ปลาเนื้ออ่อน
ปลาบู่ทราย
ปลาลิ้นหมา
ปลาสลาด
ปลาหมอช้างเหยียบ
ปลาหมูขาว
ปลาไหล
ปลาตะเพียนทราย
ปลาสวาย
ปลาสร้อยขาว
ปลานวลจันทร์

ปลาช่อน
ปลาดุกด้าน
ปลาเทโพ
ปลาบึก
ปลายี่สก
ปลาสร้อยเกล็ดถี่

ปลาสลิด
ปลาหมอ
ปลาหลด
ปลาตะเพียน
ปลาตะเพียนทอง
ปลาหมอเทศ
ปลาสังกะวาด
  พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทย
 
กดหิน แขยงหิน
กระดี่นาง
กะสูบขีด
กา เพี้ย
เข็ม
แขยงธง
เค้าขาว
ช่อนงูเห่า
ตองลาย
ตะพาก ปีก
บึก ไตรราช
ม้า กวาง
เวียน
ปลานิล
กระดี่หม้อ
กะทุงเหว
กะแหทอง
แก้มช้ำ
ลูกผึ้ง อีดูด
เสือพ่นน้ำ
หางไหม้
กดเหลือง
กะทิงดำ หลาด
กะสูบจุด
ก้างพระร่วง
แขยงข้างลาย
คางเบือน
จีด
ดุกลำพัน
ตะโกก โจก
ตูหนา ไหลหูดำ
พรมหัวเหม็น
แรด เม่น มิ่น
หัวตะกั่ว หัวเงิน
ปลาทับทิม
กะทิงไฟ
กระมัง
กระโห้
พลวงหิน
เสือตอ
หมอตาล
   
  สายพันธุ์ปลาสวยงาม
 
ซัคเกอร์
กระดี่หม้อ
ปลาหมอสี
ปลาหางนกยูง
ปลาทอง
ปลาคาร์พ
ปลาเทวดา
ปลาตะพัด

กระดี่แคระ
ปลากัดไทย
สอดแดง
ปลาปอมปาดัวร์
ปลากาแดง
ปลาเซลฟิน
ปลาม้าลาย
  แหล่งรวมความรู้เรื่องปลา
  ปลากดเหลือง
ปลาไน (VDO)
ปลาบึก (VDO)
   
  บทความน่าสนใจ
 

การสังเกตุพฤติกรรมของปลาที่เลี้ยง
การเลี้ยงลาดุก
เทคนิคการลำเลียงขนย้ายลูกปลา
การเลี้ยงลูกปลาน้ำจืดแบบพัฒนา
การเลี้ยงปลาน้ำจืดของไทยแบบผสมผสาน
การเพาะเลี้ยงไรน้ำจืด
อาหารปลาเพื่อการพึ่งพาตนเอง
การเลี้ยงปลาในนาข้าว
ชีววิทยาและการผสมพันธุ์ปลาเสือตอ
รวมชื่อวิทยาศาตร์ปลาน้ำจืดของไทย
ความหลากหลายของปลาน้ำจืด
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมงน้ำจืด
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก (เกษตรพอเพียง)

  เอกสารการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
  บทความพันธุ์ปลาน้ำจืดอื่นๆ
   
 
     
 
หน้าแรก | จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืืด | บทความน่าสนใจ | การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย | การเพาะพันธุ์ปลาสวาย | การเพาะพันธุ์ปลานิล | การเพาะพันธุ์ปลาแรด | การเพาะพันธุ์ปลาสลิด | การเพาะพันธุ์ปลากดเหลือง | การเพาะพันธุ์ปลาทับทิม | การเพาะพันธุ์ปลาสลิด | การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน | การเพาะพันธุ์ปลายี่สก | การเพาะพันธุ์ปลาจีน | การเพาะพันธุ์ปลาไน | การเพาะพันธุ์ปลากระพง | การเพาะพันธุ์ปลาบึก | การเพาะพันธุ์ปลาเทโพ | การเพาะพันธุ์ปลากราย | การเพาะพันธุ์ปลากระโห้ | คำถามที่พบบ่อย | จำหน่ายลูกปลา | ประทีปพันธุ์ปลา | ติดต่อฟาร์มพันธุ์ปลา

© Copyright ประทีปพันธุ์ปลา (Bestfish4u.com) จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดทุกชนิด  All rights reserved.